مقالات

مقاله تحلیل جامعه‌شناختی «عفاف و حجاب» و موانع بازدارنده‌ آن

 2700_16320_0تحلیل جامعه‌ شناختی «عفاف و حجاب» و موانع بازدارنده‌ی آن

نگارش: فرهاد امام جمعه – استادیار دانشگاه، ۱۳۹۳

مطلع گفتار این مقاله را با بیان قطعه شعری از مثنوی معنوی مولانا آغاز می کنیم:

مؤمن کیس کو که تا                             باز دارد حیزکان را از فتی

گر به کاری کوشش اهل مجاز                تو به تو گندیده بود مثل پیاز ادامه نوشته

فرزندان سوگُلی در خانواده ی امروزی

n2563806-3651643

تیپ شناسی تربیتی فرزندان سوگُلی در خانواده ی امروزی

نگارش: دکتر فرهاد امام جمعه، محقق جامعه شناسی

آنچه در این مختصر درباره تیپ شناسی فرزندان خانواده های نسل اخیر و جاری می آوریم بر اساس مطالعات و حاصل ارائه نظر نگارنده است بی آن که تکیه بر مکاتب و نظریه پردازان رسمی حوزه مطالعات اجتماعی خانواده داشته باشیم. ادامه نوشته

کليه حقوق متعلق به فرهنگسراي آيينه اراک ميباشد 1392-1393